เม.ย. 30

stained glass door

Posted By: Admin | Blog Categories : New Arrival สินค้าใหม่

ความรู้ประตูไม้สัก

ประตูกระจก Stained Glass คือการผสามผสานกันระหว่างความสวยงาม ความแข็งแรง และความปลอดภัย
กระจก Stained Glass ประกอบดว้ ยกระจก 3 แผ่น ตรงกลางเป็นกระจกเงาเจียปลีสวยงาม แลว้ ประกบด้วย Tempered Glass ซึ่งเป็นกระจกนิรภัยทีทนแรงกระแทกได้มากกว่ากระจกทั่วไปถึง 5 เท่า
นอกจากนี้ หากเกิดเหตุไม่คาดคิด กระจก Statined Glass จะแตกในลักษณะเมล็ดข้าวโพด หมดห่วงเรื่องความปลอดภัย รางทองเหลืองแท้ ยังเป็นอีกหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับงาน Stained Glass ทำให้กระจกของเรานั้นแข็งแรง และยังคงความสวยงาม คลิกเพื่อชมสินค้าทั้งหมด.

ความคิดเห็น | Comments :


  ข้อคิดเห็น | Your Comments :
 
  อักขระในภาพ : ชื่อ | Name :