พ.ค. 1

การอาบน้ำยาไม้ช่วยอะไรบ้าง..?

Posted By: Admin | Blog Categories : เรื่องไม้ที่ต้องรู้

ความรู้ประตูไม้สัก

การอาบน้ำยาไม้

การใช้ประโยชน์ไม้จากป่าธรรมชาติ ทั้งในการก่อสร้างบ้านเรือน และทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนั้นมีมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าธรรมชาติลดน้อยลง จนทำให้ขาดแคลนไม้ ใช้สอยภายในประเทศ รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการปลูกสร้างสวนป่าปลูกไม้โตเร็.....

Read More 1 Comments
พ.ค. 1

การผึ่งและอบไม้มีความจำเป็นจริงหรือ..?

Posted By: Admin | Blog Categories : เรื่องไม้ที่ต้องรู้

ความรู้ประตูไม้สัก

การผึ่งและอบไม้ หมายถึง ขบวนการหรือกรรมวิธีในการทำให้ความชื้น หรือน้ำระเหยออกจาก เนื้อไม้ที่สดหรือมีความชื้นมากเกินพอ โดยเหลือปริมาณความชื้นอยู่ในเนื้อไม ้ได้ส่วนสมดุลกับบรรยากาศที่อยู่โดยรอบไม ้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์นั้น คือให้เหลือความชื้นอยู่ในไม้ประมาณ 1 ใน 10 ของความชื่นสด หร.....

Read More 1 Comments